Yonyou CEO and key executive team

Yonyou's CFO is Peilin Zhang. Yonyou's key executives include Peilin Zhang and 6 others.
Peilin Zhang

Peilin Zhang

CFO
Calvin Bin Hu

Calvin Bin Hu

Senior Vice President
Hunter Dong

Hunter Dong

Vice President
Cheng Chen

Cheng Chen

Director of Sales and Operations
Gavin Yang

Gavin Yang

Director of Product Management
Hao Jiang

Hao Jiang

User Experience Director and GM of UX Department
Nan Chen

Nan Chen

Technical Director
Last updated: