Paytm CEO and key executive team

Paytm's Founder & CEO is Vijay Shekhar Sharma. Paytm's key executives include Vijay Shekhar Sharma and 3 others.
Vijay Shekhar Sharma

Vijay Shekhar Sharma

Founder & CEO
Kiran Vasireddy

Kiran Vasireddy

CCO & SVP of Business
Amit Nayyar

Amit Nayyar

President
Madhur Deora

Madhur Deora

President, CFO and SVP
Last updated: