Packhelp CEO and key executive team

Packhelp's General Manager is Wojciech Sadowski. Packhelp's key executives include Wojciech Sadowski and 11 others.
Wojciech Sadowski

Wojciech Sadowski

General Manager
Konrad Kwiatkowski

Konrad Kwiatkowski

Marketing Manager
MacIej Zając

MacIej Zając

Production Manager
MacIej Woźniczko

MacIej Woźniczko

Sales Manager
Patryk Kabaj

Patryk Kabaj

Digital Product Manager
Arkadiusz Wasilonek

Arkadiusz Wasilonek

CTO
Andrzej Lubelski

Andrzej Lubelski

Customer Care Specialist
Krzysztof Duszewicz

Krzysztof Duszewicz

Sales Executive
MacIek Rojek

MacIek Rojek

Sales Executive
Mateusz Winek

Mateusz Winek

Full-Stack Developer
Oskar Wróblewski

Oskar Wróblewski

Full-Stack Developer
Marcin Bartoszyk

Marcin Bartoszyk

Full-Stack Developer
Last updated: