Huobi CEO and key executive team

Huobi's VP of Technology is Yucong Sun. Huobi's key executives include Yucong Sun and 7 others.
Yucong Sun

Yucong Sun

VP of Technology
Raymond Shen

Raymond Shen

Technical VP
Yew Seng Chia

Yew Seng Chia

Director of Business Development
Mars Cheng

Mars Cheng

CTO
Jiawei Zhu

Jiawei Zhu

COO
Jianzhong Lan

Jianzhong Lan

Vp
Chen Xiaofeng

Chen Xiaofeng

Vp
Leon LI

Leon LI

CEO
Last updated: