Niko Laine

Niko Laine

Founder, CEO and CFO
Osama Abdelmoghni

Osama Abdelmoghni

Founder, CTO
Last updated: