The Hartford Financials

$4.7 B

Revenue Q3, 2017

$18.3 B

Mkt cap, 23-Mar-2018
Cash, 30-Sep-2017333 M
EV22.8 B

Revenue/Financials

Income Statement

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Revenue

26.2 b18.6 b18.4 b18.3 b

Revenue growth, %

(29%)(1%)0%

Interest expense

397 m376 m357 m339 m

Pre tax profit

1.5 b17 b2 b804 m

Income tax expense

(247 m)350 m305 m(92 m)

Net Income

176 m798 m1.7 b896 m

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017

Revenue

5.6 b4.5 b4.6 b4.8 b4.6 b4.7 b4.6 b4.4 b4.7 b4.7 b4.7 b4.8 b4.7 b

Interest expense

94 m95 m94 m93 m94 m89 m88 m86 m85 m86 m83 m81 m82 m

Pre tax profit

343 m655 m150 m496 m625 m470 m379 m381 m170 m528 m487 m(139 m)256 m

Income tax expense

45 m160 m108 m158 m57 m7 m58 m(46 m)90 m109 m(99 m)22 m

Balance Sheet

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Cash

1.4 b399 m448 m882 m

Inventories

70.6 b

PP&E

877 m831 m974 m991 m

Goodwill

498 m498 m498 m567 m

Total Assets

277.9 b245 b228.3 b223.4 b

Accounts Payable

20.1 m

Long-term debt

6.1 b

Total Debt

6.1 b

Additional Paid-in Capital

9.9 b9.1 b9 b5.2 b

Retained Earnings

10.7 b11.2 b12.6 b13.1 b

Total Equity

17.6 b16.9 b

Debt to Assets Ratio

0 x

Financial Leverage

12.9 x13.2 x

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017

Cash

1.4 b1.3 b1.5 b440 m500 m493 m665 m479 m461 m810 m337 m362 m333 m

Inventories

103 b97.1 b76.2 b76.2 b76.6 b74.4 b74.4 b73.9 b75.1 b73.7 b72.2 b73.8 b73 b

PP&E

895 m870 m807 m816 m848 m874 m932 m995 m1 b1 b984 m974 m962 m

Goodwill

498 m498 m498 m498 m498 m498 m498 m498 m498 m567 m567 m567 m567 m

Total Assets

284 b273 b255 b247 b247 b241 b231 b227 b228 b228 b225 b226 b224 b

Long-term debt

5.8 b5.8 b5.8 b4.8 b

Total Debt

5.8 b5.8 b5.8 b4.8 b

Total Liabilities

265 b253 b235 b228 b228 b223 b213 b209 b209 b210 b208 b209 b207 b

Additional Paid-in Capital

10.4 b9.5 b9.2 b9 b9 b9 b9 b8.9 b8.9 b8.9 b5.2 b5.2 b5.2 b

Retained Earnings

10.4 b11.1 b10.6 b10.9 b11.6 b11.9 b12.2 b12.8 b12.9 b13.3 b13.4 b13.3 b13.4 b

Total Equity

18.9 b19.8 b19.4 b18.8 b19.1 b18.2 b18.2 b18.1 b18.6 b18.7 b17 b17.3 b17.2 b

Financial Leverage

15 x13.8 x13.1 x13.1 x12.9 x13.2 x12.7 x12.5 x12.3 x12.2 x13.2 x13.1 x13 x

Cash Flow

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Net Income

176 m798 m1.7 b896 m

Depreciation and Amortization

398 m

Cash From Operating Activities

1.2 b1.9 b2.8 b2.1 b

Cash From Investing Activities

3.7 b1.7 b485 m949 m

Long-term Borrowings

(1.3 b)(200 m)(773 m)(275 m)

Dividends Paid

(21 m)(21 m)(21 m)

Cash From Financing Activities

(5.8 b)(4.5 b)(3.1 b)(2.5 b)

Interest Paid

402 m377 m(361 m)

Income Taxes Paid

69 m(313 m)80 m

Quarterly

USDQ2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017

Depreciation and Amortization

173 m245 m95 m184 m296 m96 m191 m300 m

Cash From Operating Activities

1.1 b2 b398 m816 m1.4 b225 m894 m1.5 b

Cash From Investing Activities

468 m603 m194 m341 m945 m(1.2 b)(1.5 b)

Long-term Borrowings

(585 m)(585 m)(289 m)(585 m)(585 m)416 m

Cash From Financing Activities

(1.5 b)(2.3 b)(565 m)(1.1 b)(2 b)436 m(658 m)

Interest Paid

(187 m)(258 m)(71 m)(168 m)(239 m)(71 m)(164 m)(205 m)

Income Taxes Paid

47 m80 m(130 m)(131 m)132 m2 m

Ratios

USDY, 2017

EV/CFO

14.9 x

Revenue/Employee

277.2 k

Financial Leverage

13 x
Report incorrect company information

Operating Metrics

FY, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015FY, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016FY, 2016Q1, 2017Q2, 2017

Agents

11 k

Insurance Policies Owned

3.36 k3.36 k3.35 k3.34 k3.33 k3.34 k3.29 k3.22 k3.14 k3.05 k2.95 k
Report incorrect company information