Summary - Funding Rounds

In total, Shazam had raised $143.5 m. Shazam is a subsidiary of Apple

Shazam Income Statement

Annual

GBPFY, 2001FY, 2002FY, 2003FY, 2004FY, 2005FY, 2006FY, 2007FY, 2008FY, 2009FY, 2010FY, 2011FY, 2012FY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Revenue

19 k163.7 k1.1 m2 m2.4 m2.4 m4.6 m7.3 m10.6 m15.6 m21.8 m31 m36 m35.2 m40.3 m

Revenue growth, %

(2%)

Cost of goods sold

63.1 k135.7 k143.6 k357 k309 k645.2 k886.9 k516.9 k932.2 k2.3 m2.8 m2.8 m2.2 m2.7 m

Gross profit

100.6 k941 k1.9 m2 m2.1 m4 m6.4 m10.1 m14.7 m19.5 m28.3 m33.2 m32.9 m37.5 m

Gross profit Margin, %

61%87%93%85%87%86%88%95%94%89%91%92%94%93%

Operating expense total

1.6 m4.9 m3.6 m3.5 m4.9 m4.9 m5.8 m6.6 m10.5 m15 m22.4 m29.4 m47 m49.6 m41.6 m

EBITDA

(2.7 m)(1.6 m)195 k140.5 k783.6 k1.9 m(11.3 m)(14.5 m)(2 m)

EBITDA margin, %

(111%)(35%)3%1%5%6%(31%)(41%)(5%)

EBIT

(1 m)(1.6 m)(4.8 m)(2.7 m)(1.6 m)(2.9 m)(2.8 m)(1.9 m)(133.5 k)(427.9 k)(316.6 k)(3 m)(1.1 m)(13.8 m)(16.7 m)(4.1 m)

EBIT margin, %

(8574%)(2924%)(247%)(77%)(120%)(118%)(40%)(2%)(4%)(2%)(14%)(4%)(38%)(47%)(10%)

Pre tax profit

(998.2 k)(1.6 m)(4.8 m)(2.6 m)(1.5 m)7.5 m(2.5 m)(1.3 m)(20.9 k)(355.1 k)(278.6 k)(3 m)(1.3 m)(13.9 m)(16.6 m)(4 m)

Income tax expense

173 k165.3 k2.9 m(3.3 m)7 k(18.5 k)(69 k)(280.2 k)(340.8 k)(347.5 k)(701.3 k)(963.1 k)(167.6 k)(519.3 k)

Net Income

(998.2 k)(1.6 m)(4.6 m)(2.5 m)1.4 m4.3 m(2.5 m)(1.3 m)(89.9 k)(635.4 k)(619.4 k)(3.3 m)(2 m)(14.8 m)(16.7 m)(4.5 m)

Shazam Balance Sheet

Annual

GBPFY, 2001FY, 2002FY, 2003FY, 2004FY, 2005FY, 2006FY, 2007FY, 2008FY, 2009FY, 2010FY, 2011FY, 2012FY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Cash

2.6 m1.6 m45 k616.6 k1.1 m7.7 m5 m3.2 m3.1 m7.2 m18.7 m12.8 m23.2 m11.1 m27.6 m27.8 m

Accounts Receivable

22.3 k29.1 k122.9 k611.4 k490 k802.6 k1.1 m2.9 m1.7 m1.8 m2.9 m4.7 m5.1 m6.7 m12.8 m

Current Assets

2.7 m2.5 m217.5 k1.7 m4.8 m8.5 m6.2 m5.1 m6.3 m9.7 m21.8 m17.6 m32.1 m20.8 m39.1 m46 m

PP&E

48.4 k338.1 k504 k325.2 k44.1 k284 k302.2 k450.8 k586.5 k1.9 m2.6 m2.4 m1.3 m1.6 m1.4 m1.2 m

Goodwill

8.5 m

Total Assets

2.7 m2.8 m806.7 k2.1 m4.9 m8.8 m6.5 m5.6 m6.9 m11.8 m24.6 m33.8 m45.7 m36.5 m53.3 m54.3 m

Accounts Payable

119.3 k301.6 k148.1 k89.3 k260 k187 k187.6 k479.7 k566.3 k1 m1.5 m1.9 m2.8 m1.7 m1.1 m1.3 m

Current Liabilities

321.7 k461.7 k1.7 m786.4 k989 k1.1 m1.4 m1.8 m3.2 m5.6 m6.6 m5.1 m6.6 m8.1 m6.5 m8.1 m

Non-Current Liabilities

534.5 k2.6 m1.6 m

Total Debt

500 k530.8 k1 m1.1 m

Total Liabilities

321.7 k461.7 k1.7 m786.4 k1.5 m1.1 m1.4 m1.8 m3.2 m5.6 m6.6 m7.7 m8.3 m8.1 m6.5 m8.1 m

Additional Paid-in Capital

2.4 m3.4 m4.3 m5.2 m5.3 m5.3 m5.3 m5.3 m5.3 m5.3 m5.3 m5.3 m3.2 m3.2 m3.2 m3.2 m

Retained Earnings

(998.2 k)(1.6 m)(4.6 m)(2.5 m)1.4 m4.3 m(2.5 m)(1.3 m)(89.9 k)(635.4 k)(619.4 k)(3.3 m)(2 m)(14.8 m)(16.7 m)(4.5 m)

Total Equity

2.4 m2.4 m(912 k)1.3 m3.4 m7.6 m5.1 m3.8 m3.7 m6.2 m18 m26.1 m37.4 m28.4 m46.8 m46.1 m

Debt to Equity Ratio

0.1 x0 x0 x0 x

Debt to Assets Ratio

0.1 x0 x0 x0 x

Financial Leverage

1.1 x1.2 x-0.9 x1.6 x1.5 x1.1 x1.3 x1.5 x1.9 x1.9 x1.4 x1.3 x1.2 x1.3 x1.1 x1.2 x

Shazam Cash Flow

Annual

GBPFY, 2001FY, 2002FY, 2003FY, 2004FY, 2005FY, 2006FY, 2007FY, 2008FY, 2009FY, 2010FY, 2011FY, 2012FY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Net Income

(998.2 k)(1.6 m)(4.6 m)(2.5 m)1.4 m4.3 m(2.5 m)(1.3 m)(89.9 k)(635.4 k)(619.4 k)(3.3 m)(2 m)(14.8 m)(16.7 m)(4.5 m)

Cash From Operating Activities

263.1 k3.3 m1.3 m(4 m)(813.3 k)(11.2 m)(14.5 m)(1 m)

Cash From Financing Activities

434 3.1 m12.3 m11 m12.2 m5 m31.3 m55.8 k

Net Change in Cash

(151.6 k)4.1 m11.5 m(5.9 m)10.4 m(8.2 m)16.4 m(874.4 k)
Report incorrect company information

Shazam Operating Metrics

FY, 2010FY, 2011FY, 2012FY, 2013H1, 2014FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Users

100 m250 m375 m500 m

Active Users

300 m

Monthly Active Users

150 m100 m120 m

Daily Transactions

10 m15 m19 m20 m20 m20 m

Monthly Transactions

120 m

Cumulative Transactions

1 b20 b30 b

App Downloads

1 b

New Users (per week)

1 m1 m2 m
Report incorrect company information