£13.8 M

REN Clean Skincare Revenue FY, 2016
REN Clean Skincare Revenue growth (FY, 2015 - FY, 2016), %1%
REN Clean Skincare Gross profit (FY, 2016)7 M
REN Clean Skincare Gross profit margin (FY, 2016), %50.8%
REN Clean Skincare Net income (FY, 2016)29 K
REN Clean Skincare EBITDA (FY, 2016)31 K
REN Clean Skincare EBIT (FY, 2016)6 K
REN Clean Skincare Cash, 31-Dec-20161.8 M

REN Clean Skincare Funding

Summary Metrics

Founding Date

2000

REN Clean Skincare Income Statement

Annual

GBPFY, 2010FY, 2011FY, 2012FY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Revenue

7.4 m9.3 m9.1 m11 m15.8 m13.7 m13.8 m

Revenue growth, %

44%(13%)1%

Cost of goods sold

6.7 m9.3 m7.8 m6.8 m

Gross profit

4.3 m6.5 m5.9 m7 m

Gross profit Margin, %

39%41%43%51%

Operating expense total

6.2 m7.9 m8.5 m3.1 m4.3 m8.2 m7 m

EBITDA

1.2 m1.4 m687 k1.3 m2.3 m(2.3 m)31 k

EBITDA margin, %

17%15%8%12%15%(17%)0%

EBIT

1.2 m1.4 m622.6 k1.2 m2.3 m(2.3 m)6 k

EBIT margin, %

16%15%7%11%14%(17%)0%

Pre tax profit

1.2 m1.4 m622.3 k1.2 m2.3 m(2.3 m)7 k

Income tax expense

(323.2 k)(374.8 k)(161.6 k)(286.3 k)(618 k)(83 k)22 k

Net Income

870.1 k997.2 k460.7 k940.2 k1.7 m(2.4 m)29 k

REN Clean Skincare Balance Sheet

Annual

GBPFY, 1999FY, 2000FY, 2001FY, 2002FY, 2003FY, 2004FY, 2005FY, 2006FY, 2007FY, 2008FY, 2009FY, 2010FY, 2011FY, 2012FY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Cash

100 16.5 k198 198 10 k75.7 k25.1 k281.7 k380 k523.3 k449.3 k302.4 k514 k1.1 m1.5 m1.8 m1.8 m

Accounts Receivable

657.8 k1.2 m1.1 m1.6 m1.3 m1.5 m2.1 m1.8 m818 k1.1 m

Inventories

19.5 k43.7 k55.2 k290.1 k219.6 k497.6 k396.4 k813.1 k837.2 k1.3 m1.5 m2.3 m1.9 m2.2 m2.4 m1.9 m2.2 m

Current Assets

100 47.9 k86.7 k204.4 k447.8 k619.9 k1 m1.2 m1.8 m2.4 m2.9 m3.7 m4 m4.1 m5.5 m7.7 m4.5 m5.2 m

PP&E

5.3 k14.2 k15.2 k32.1 k55.3 k45.5 k51.3 k38.7 k63.4 k144.2 k94.2 k165.5 k164 k36 k26 k

Total Assets

100 47.9 k86.7 k209.7 k462 k635.1 k1.1 m1.3 m1.8 m2.5 m2.9 m3.8 m4.2 m4.2 m5.7 m7.9 m4.6 m7.1 m

Accounts Payable

901.9 k1.2 m1.4 m1.2 m1.1 m1.1 m1.4 m1.7 m1.4 m1.1 m

Current Liabilities

64.7 k169.6 k299.7 k457.9 k551.5 k723.3 k782.7 k901.9 k1.2 m1.5 m2.3 m1.9 m1.7 m2.1 m3.2 m2.3 m2.9 m

Total Liabilities

64.7 k169.6 k299.7 k457.9 k551.5 k723.3 k782.7 k901.9 k1.2 m1.5 m2.3 m1.9 m1.7 m2.1 m3.2 m2.3 m2.9 m

Additional Paid-in Capital

100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Retained Earnings

70.1 k797.2 k200.7 k540.2 k1.1 m(2.4 m)29 k

Total Equity

100 (16.9 k)(82.9 k)(90 k)4.2 k83.6 k327.6 k491 k896.1 k1.3 m1.4 m1.5 m2.3 m2.5 m3.6 m4.7 m2.3 m4.2 m

Financial Leverage

1 x-2.8 x-1 x-2.3 x110.3 x7.6 x3.2 x2.6 x2 x1.9 x2.1 x2.5 x1.8 x1.7 x1.6 x1.7 x2 x1.7 x

REN Clean Skincare Cash Flow

Annual

GBPFY, 2010FY, 2011FY, 2012FY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Net Income

870.1 k997.2 k460.7 k940.2 k1.7 m(2.4 m)29 k

Cash From Operating Activities

1.2 m488.8 k862.4 k1.1 m

Dividends Paid

800 k200 k260 k400 k600 k

Net Change in Cash

(74 k)(146.9 k)211.6 k183.2 k

Income Taxes Paid

(286.3 k)(618 k)(83 k)22 k

REN Clean Skincare Ratios

GBPY, 2016

Revenue/Employee

149.6 k

Financial Leverage

1.7 x
Report incorrect company information