$23.2 B

PCG Mkt cap, 16-Aug-2018

$8.3 B

PG&E Corporation Revenue Q2, 2018
PG&E Corporation Net income (Q2, 2018)-535 M
PG&E Corporation EBIT (Q2, 2018)-866 M
PG&E Corporation Cash, 30-Jun-2018517 M
PG&E Corporation EV41.7 B

PG&E Corporation Income Statement

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2017

Revenue

15.6 b17.1 b16.8 b17.7 b17.1 b

Revenue growth, %

10%(2%)5%

Operating expense total

14.2 b

EBIT

1.8 b2.5 b1.5 b2.2 b3 b

EBIT margin, %

11%14%9%12%17%

Interest expense

715 m734 m773 m829 m888 m

Interest income

9 m9 m9 m23 m31 m

Pre tax profit

1.1 b1.8 b861 m1.5 b2.2 b

Income tax expense

268 m345 m(27 m)55 m511 m

Net Income

828 m1.5 b888 m1.4 b1.7 b

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q1, 2018Q2, 2018

Revenue

4.2 b3.9 b4 b4.9 b3.9 b4.2 b4.6 b4 b4.2 b4.8 b4.3 b4.3 b4.1 b8.3 b

Operating expense total

3.9 b3.4 b3.4 b3.9 b3.8 b3.5 b4 b3.9 b3.8 b4.2 b3.4 b3.5 b3.5 b9.2 b

EBIT

291 m484 m518 m1.1 b71 m687 m545 m95 m401 m640 m880 m748 m599 m(866 m)

EBIT margin, %

7%12%13%22%2%16%12%2%10%13%21%18%15%(10%)

Interest expense

179 m185 m188 m174 m189 m192 m194 m203 m207 m211 m218 m225 m220 m446 m

Interest income

2 m3 m2 m2 m1 m3 m2 m4 m5 m8 m5 m8 m9 m21 m

Pre tax profit

140 m321 m375 m929 m(59 m)516 m377 m(77 m)222 m461 m688 m544 m496 m(1.1 b)

Income tax expense

(24 m)91 m104 m115 m(93 m)110 m67 m(187 m)12 m70 m109 m134 m51 m(542 m)

Net Income

164 m230 m271 m814 m34 m406 m310 m110 m210 m391 m579 m410 m445 m(535 m)

PG&E Corporation Balance Sheet

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2017

Cash

296 m151 m123 m177 m449 m

Inventories

317 m304 m313 m346 m366 m

Current Assets

6 b6.4 b5.8 b6.2 b6.3 b

Total Assets

55.6 b60.1 b63.3 b68.6 b68 b

Accounts Payable

892 m197 m206 m216 m

Short-term debt

1.2 b633 m1 b1.5 b931 m

Current Liabilities

7.5 b5.9 b6.4 b7.6 b7.1 b

Long-term debt

12.7 b15.1 b16 b16.2 b17.8 b

Non-Current Liabilities

33.5 b38.2 b40.1 b42.8 b41.4 b

Total Debt

13.9 b15.7 b17 b17.7 b18.7 b

Total Liabilities

41 b44.1 b46.5 b50.4 b

Common Stock

9.6 b10.4 b11.3 b12.2 b12.6 b

Preferred Stock

258 m258 m258 m258 m

Additional Paid-in Capital

5.8 b6.5 b7.2 b8.1 b8.5 b

Total Equity

14.6 b16 b16.8 b18.2 b19.5 b

Debt to Equity Ratio

1 x1 x1 x1 x1 x

Debt to Assets Ratio

0.2 x0.3 x0.3 x0.3 x0.3 x

Financial Leverage

3.8 x3.8 x3.8 x3.8 x3.5 x

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q1, 2018Q2, 2018

Cash

281 m108 m132 m139 m145 m249 m154 m142 m189 m71 m164 m178 m144 m517 m

Inventories

316 m314 m320 m308 m310 m315 m322 m344 m346 m343 m369 m369 m374 m380 m

Current Assets

5.5 b5.9 b6.2 b6.1 b6 b6.4 b6.1 b5.6 b6.1 b5.7 b6 b6.1 b5.9 b6.4 b

Total Assets

55.2 b56 b57 b57.9 b60.5 b61.6 b62 b64.7 b65.9 b66.6 b69.2 b70.1 b68.2 b69.9 b

Short-term debt

953 m930 m1.5 b426 m856 m1 b881 m693 m1.5 b1.1 b763 m1.2 b967 m1.5 b

Current Liabilities

6.1 b6.6 b5.7 b6.2 b6.3 b6.1 b6 b6.7 b6.3 b6.5 b6.9 b6.9 b9.8 b

Long-term debt

11.9 b14 b14 b14.6 b15.1 b15.5 b15.5 b16.5 b16.5 b16.5 b16.8 b16.6 b17.4 b17.6 b

Non-Current Liabilities

33.3 b34.9 b35.1 b36.1 b38.4 b39.1 b39.1 b41.8 b42.3 b42.7 b44 b44.2 b41.3 b41 b

Total Debt

12.9 b14.9 b15.4 b15 b15.9 b16.6 b16.4 b17.2 b18.1 b17.7 b17.6 b17.8 b18.4 b19.1 b

Common Stock

9.2 b9.9 b10.2 b10.4 b10.6 b10.7 b11.2 b11.4 b11.6 b12.1 b12.3 b12.4 b12.7 b12.8 b

Preferred Stock

258 m258 m258 m258 m258 m258 m258 m258 m258 m258 m258 m258 m258 m

Additional Paid-in Capital

5.5 b6.1 b6.4 b6.5 b6.6 b6.7 b7.1 b7.3 b7.5 b8 b8.2 b8.2 b8.5 b8.5 b

Total Equity

14.3 b14.9 b15.3 b16 b16 b16.3 b16.8 b16.9 b17 b17.6 b18.6 b18.9 b20 b19.1 b

Debt to Equity Ratio

0.9 x1 x

Debt to Assets Ratio

0.3 x0.3 x

Financial Leverage

3.9 x3.7 x3.7 x3.6 x3.8 x3.8 x3.7 x3.8 x3.9 x3.8 x3.7 x3.7 x3.4 x3.7 x

PG&E Corporation Cash Flow

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2017

Net Income

828 m1.5 b888 m1.4 b1.7 b

Accounts Receivable

(177 m)(473 m)67 m

Inventories

(7.9 m)(22.8 m)37 m(24 m)(18 m)

Accounts Payable

(55 m)180 m173 m

Cash From Operating Activities

3.8 b4.4 b6 b

Cash From Investing Activities

(5.2 b)(5.5 b)(5.7 b)

Long-term Borrowings

(160 m)(1.4 b)

Dividends Paid

(14 m)(14 m)(14 m)

Cash From Financing Activities

1.4 b1.2 b(55 m)

Interest Paid

(684 m)(726 m)(790 m)

Income Taxes Paid

162 m

Free Cash Flow

(1.4 b)(1.3 b)336 m

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q1, 2018Q2, 2018

Net Income

164 m230 m271 m814 m34 m440 m750 m110 m320 m711 m579 m989 m445 m(535 m)

Accounts Receivable

(241 m)(322 m)210 m(338 m)(546 m)373 m111 m120 m(11 m)

Inventories

20 m5 m(14 m)(30 m)(38 m)(2 m)(38 m)28 m(6 m)

Accounts Payable

78 m95 m(65 m)179 m189 m(13 m)19 m24 m39 m

Cash From Operating Activities

1.9 b2.9 b1.1 b1.8 b3.2 b1.6 b2.8 b1.5 b2.8 b

Cash From Investing Activities

(2.5 b)(3.7 b)(1.2 b)(2.7 b)(4.1 b)(1.2 b)(2.5 b)(1.5 b)(2.9 b)

Dividends Paid

(7 m)(10 m)(3 m)(7 m)(10 m)(3 m)(7 m)

Cash From Financing Activities

725 m795 m214 m971 m783 m(352 m)(266 m)(342 m)210 m

Interest Paid

(334 m)(569 m)(242 m)(357 m)(611 m)(246 m)(395 m)(268 m)(394 m)

Free Cash Flow

(551 m)(720 m)(174 m)(870 m)(880 m)358 m282 m42 m(144 m)

PG&E Corporation Ratios

USDY, 2018

EV/EBIT

-48.2 x

EV/CFO

15.2 x

EV/FCF

-289.6 x

Debt/Equity

1 x

Debt/Assets

0.3 x

Financial Leverage

3.7 x
Report incorrect company information