Katoro Gold CEO and key executive team

Katoro Gold's Executive Chairman is Louis Coetzee. Katoro Gold's key executives include Louis Coetzee and 4 others.
Louis Coetzee

Louis Coetzee

Executive Chairman
Louis Scheepers

Louis Scheepers

Non-Executive Director
Myles Campion

Myles Campion

Non-Executive Director
Paul Dudley

Paul Dudley

Non-Executive Director
Lukas Marthinus

Lukas Marthinus

Non-Executive Director
Last updated: