Nielsen Financials

$1.6 B

Revenue Q3, 2017

$12.1 B

Mkt cap, 16-Feb-2018
Net income (Q3, 2017)150 M
EBIT (Q3, 2017)337 M
Cash, 30-Sep-2017662 M
EV19.8 B

Revenue/Financials

Income Statement

Annual

usdFY, 2012FY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Revenue

5.4 b5.7 b6.3 b6.2 b6.3 b

Revenue growth, %

5%10%(2%)2%

EBIT

861 m1.1 b1.1 b1.1 b

EBIT margin, %

15%17%18%18%

Interest expense

390 m309 m300 m311 m333 m

Interest income

2 m3 m4 m4 m

Income tax expense

122 m(91 m)(236 m)(383 m)(309 m)

Net Income

736 m381 m575 m507 m

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017

Revenue

1.4 b1.5 b1.6 b1.6 b1.5 b1.6 b1.5 b1.5 b1.6 b1.6 b1.5 b1.6 b1.6 b

EBIT

243 m193 m277 m311 m199 m286 m298 m224 m282 m296 m207 m324 m337 m

EBIT margin, %

18%13%17%20%14%18%19%15%18%19%14%20%21%

Interest expense

78 m77 m78 m74 m73 m79 m79 m79 m83 m85 m90 m92 m95 m

Interest income

1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m

Pre tax profit

145 m196 m116 m224 m242 m

Income tax expense

(40 m)(33 m)(74 m)(95 m)(38 m)(86 m)(82 m)(44 m)(82 m)(82 m)(43 m)(91 m)(92 m)

Net Income

131 m55 m76 m92 m63 m116 m142 m101 m114 m132 m73 m133 m150 m

Balance Sheet

Annual

usdY, 2011Y, 2012FY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Cash

319 m288 m564 m273 m357 m754 m

Accounts Receivable

403.7 m5.7 m

Inventories

374 m505 m316 m297 m

Current Assets

2.1 b2 b1.9 b2.2 b

PP&E

560 m533 m490 m471 m

Goodwill

7.7 b7.7 b7.8 b7.8 b

Total Assets

15.5 b15.4 b15.3 b15.7 b

Accounts Payable

1 b1 b1 b1 b

Current Liabilities

1.5 b1.8 b1.7 b1.6 b

Long-term debt

6.5 b6.5 b7 b7.7 b

Total Debt

7.7 b

Total Liabilities

11.4 b

Additional Paid-in Capital

6.6 b5.9 b5.1 b4.8 b

Retained Earnings

(512 m)(128 m)456 m

Total Equity

5.8 b5.1 b4.6 b4.3 b

Debt to Equity Ratio

1.8 x

Debt to Assets Ratio

0.5 x

Financial Leverage

2.7 x3 x3.3 x3.7 x

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017

Cash

737 m301 m310 m369 m343 m331 m358 m432 m346 m446 m451 m510 m662 m

Current Assets

2.2 b1.9 b2 b2 b2.1 b2.1 b2.1 b2.1 b2 b2.1 b2.1 b2.2 b2.3 b

PP&E

555 m530 m530 m525 m512 m508 m486 m482 m478 m485 m464 m454 m458 m

Goodwill

7.7 b7.8 b7.8 b7.7 b7.6 b7.7 b7.6 b7.9 b8 b8 b8.2 b8.3 b8.4 b

Total Assets

15.7 b15.5 b15.6 b15.4 b15.4 b15.5 b15.3 b15.6 b15.7 b15.7 b16.3 b16.5 b16.6 b

Accounts Payable

990 m918 m883 m917 m858 m831 m918 m915 m868 m925 m933 m925 m1 b

Current Liabilities

1.8 b1.5 b1.5 b1.5 b1.4 b1.6 b1.8 b1.5 b2.4 b2 b1.6 b1.6 b1.6 b

Long-term debt

6.5 b6.5 b6.6 b6.5 b7.2 b7.1 b7.1 b7.5 b6.9 b7.4 b8.2 b8.4 b8.4 b

Total Debt

6.5 b6.5 b6.6 b6.5 b7.2 b7.1 b7.1 b7.5 b6.9 b7.4 b8.2 b8.4 b8.4 b

Total Liabilities

10 b9.7 b9.7 b9.7 b10.5 b10.7 b10.8 b10.9 b11.3 b11.3 b12 b12.1 b12.1 b

Additional Paid-in Capital

6.7 b6.5 b6.5 b6.4 b6.3 b6.2 b5.2 b5.1 b4.9 b4.8 b4.8 b4.8 b4.8 b

Retained Earnings

(657 m)(454 m)(380 m)(289 m)(65 m)387 m389 m408 m416 m426 m451 m

Total Equity

5.7 b5.8 b5.8 b5.7 b4.8 b4.8 b4.5 b4.7 b4.5 b4.4 b4.3 b4.4 b4.5 b

Financial Leverage

2.8 x2.7 x2.7 x2.7 x3.2 x3.3 x3.4 x3.3 x3.5 x3.5 x3.8 x3.8 x3.7 x

Cash Flow

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016

Net Income

736 m381 m575 m507 m

Depreciation and Amortization

521 m573 m574 m603 m

Accounts Receivable

(8.8 m)(3.3 m)

Inventories

21 m(76 m)(63 m)

Accounts Payable

13 m6 m15 m14 m

Cash From Operating Activities

901 m1.1 b1.2 b1.3 b

Cash From Investing Activities

(687 m)(732 m)(581 m)

Long-term Borrowings

(2.2 b)(4.6 b)(98 m)(1.8 b)

Cash From Financing Activities

(585 m)(462 m)(248 m)

Income Taxes Paid

(147 m)(154 m)(159 m)(157 m)

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017

Net Income

131 m55 m76 m92 m63 m179 m321 m101 m215 m347 m73 m206 m356 m

Depreciation and Amortization

117 m141 m145 m139 m142 m288 m432 m147 m299 m450 m155 m317 m477 m

Accounts Payable

12 m61 m50 m5 m56 m56 m18 m63 m

Cash From Operating Activities

326 m778 m87 m297 m753 m40 m266 m804 m

Cash From Investing Activities

(393 m)(504 m)(156 m)(472 m)(591 m)(686 m)(760 m)(888 m)

Long-term Borrowings

(49 m)(74 m)(25 m)(56 m)(101 m)(6 m)(2.3 b)(2.3 b)

Cash From Financing Activities

155 m(144 m)130 m151 m(90 m)329 m223 m(48 m)

Income Taxes Paid

(65 m)(105 m)(29 m)(68 m)(107 m)(52 m)(122 m)(175 m)

Ratios

USDY, 2017

EV/EBIT

58.7 x

EV/CFO

24.6 x

Financial Leverage

3.7 x
Report incorrect company information