$27.1 B

MCK Mkt cap, 20-Sep-2018

$52.6 B

McKesson Revenue Q1, 2019
McKesson Gross profit (Q1, 2019)2.8 B
McKesson Gross profit margin (Q1, 2019), %5.3%
McKesson Net income (Q1, 2019)-80 M
McKesson EBIT (Q1, 2019)83 M
McKesson Cash, 30-Jun-20182.2 B
McKesson EV34.7 B

McKesson Revenue

McKesson revenue was $208.36 b in FY, 2018

Embed Graph

McKesson Revenue Breakdown

Embed Graph

McKesson revenue breakdown by business segment: 99.9% from Distribution Solutions and 0.1% from Other

McKesson revenue breakdown by geographic segment: 18.4% from Foreign and 81.6% from United States

McKesson Income Statement

Annual

USDFY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2018

Revenue

137.6 b179 b190.9 b208.4 b

Revenue growth, %

30%7%

Cost of goods sold

129.3 b167.6 b179.5 b197.2 b

Gross profit

8.3 b11.4 b11.4 b11.2 b

Gross profit Margin, %

6%6%6%5%

R&D expense

457 m392 m392 m125 m

General and administrative expense

5.4 b7.9 b7.3 b8.1 b

Operating expense total

5.8 b8.3 b7.7 b10.4 b

EBIT

2.4 b3 b3.5 b762 m

EBIT margin, %

2%2%2%0%

Interest expense

300 m374 m353 m283 m

Pre tax profit

2.2 b2.7 b3.3 b239 m

Income tax expense

757 m815 m908 m(53 m)

Net Income

1.3 b1.5 b2.3 b297 m

Quarterly

USDQ2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q1, 2018Q2, 2018Q1, 2019

Revenue

33 b34.3 b44.1 b44.8 b47 b49.7 b50 b50.1 b51.1 b52.1 b52.6 b

Cost of goods sold

30.9 b32.5 b41.3 b41.8 b44.1 b46.8 b47.2 b47.3 b48.5 b49.2 b49.8 b

Gross profit

2 b1.8 b2.8 b2.9 b2.9 b2.9 b2.8 b2.8 b2.6 b2.8 b2.8 b

Gross profit Margin, %

6%5%6%7%6%6%6%6%5%5%5%

Operating expense total

1.3 b(1.4 b)(2.1 b)(2.1 b)(2.2 b)(2.7 b)

EBIT

679 m485 m688 m788 m780 m972 m580 m831 m633 m239 m83 m

EBIT margin, %

2%1%2%2%2%2%1%2%1%0%0%

Interest expense

59 m69 m101 m99 m97 m79 m78 m74 m68 m69 m61 m

Pre tax profit

629 m408 m607 m713 m696 m912 m525 m780 m458 m178 m6 m

Income tax expense

(213 m)(252 m)(182 m)(222 m)(183 m)(239 m)(200 m)(131 m)(95 m)(122 m)(87 m)

Net Income

404 m64 m411 m477 m511 m560 m324 m646 m365 m56 m(80 m)

McKesson Balance Sheet

Annual

USDY, 2010Y, 2011Y, 2012Y, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2018

Cash

3.7 b3.6 b3.1 b2.5 b4.2 b5.3 b4 b2.7 b

Accounts Receivable

17.7 m

Prepaid Expenses

443 m

Inventories

16.3 b

Current Assets

32.6 b36.7 b38.4 b37.1 b

PP&E

2.2 b2 b2.3 b2.5 b

Goodwill

9.9 b9.8 b10.9 b

Total Assets

51.8 b53.9 b56.6 b60.4 b

Accounts Payable

32.2 b

Short-term debt

1.8 b1.7 b1.6 b1.1 b

Current Liabilities

29.5 b33.5 b35.1 b36.7 b

Long-term debt

8.9 b8.2 b6.5 b6.8 b

Total Debt

10.7 b9.8 b8.2 b7.9 b

Common Stock

3 m

Additional Paid-in Capital

6.6 b7 b5.8 b6.2 b

Retained Earnings

11.5 b12.7 b8.4 b13 b

Total Equity

10.3 b8.1 b9 b10.1 b

Debt to Equity Ratio

1 x1.2 x0.9 x0.8 x

Debt to Assets Ratio

0.2 x0.2 x0.1 x0.1 x

Financial Leverage

5 x6.7 x6.3 x6 x

Quarterly

USDQ2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q1, 2018Q2, 2018Q1, 2019

Cash

3 b2.4 b4.1 b3.8 b4.6 b4.7 b5.5 b2.4 b2.3 b2.6 b2.2 b

Inventories

10.5 b11.5 b14.1 b14.1 b15.4 b15.5 b15.3 b16.1 b15.5 b16.9 b16.4 b

Current Assets

24.5 b25.2 b34 b33.9 b37.1 b39 b41.3 b39.3 b37.7 b39.8 b38.2 b

PP&E

1.3 b1.4 b2.2 b2.2 b2.2 b2.4 b2.3 b2.4 b2.3 b2.3 b2.5 b

Goodwill

6.3 b6.3 b10.4 b10.1 b10 b11.1 b9.7 b10.6 b11.8 b11.7 b10.6 b

Total Assets

35.9 b36.5 b53 b52.2 b55.1 b57.9 b58.3 b57.9 b61.8 b63.8 b61.3 b

Short-term debt

353 m353 m532 m952 m1.4 b2.2 b2.2 b3.2 b528 m831 m3.2 b

Current Liabilities

21.4 b21.9 b29.2 b29.3 b32.8 b36.6 b37.1 b38.2 b35.8 b37.8 b38.3 b

Long-term debt

4.5 b4.5 b10.1 b9.6 b9 b5.9 b5.9 b6 b7.4 b7.5 b6.6 b

Total Debt

4.9 b4.9 b10.7 b10.6 b10.4 b8.1 b8.1 b9.1 b8 b8.3 b9.8 b

Additional Paid-in Capital

6.4 b6.4 b6.7 b6.8 b6.9 b5.9 b6 b6 b6.1 b6.1 b6.4 b

Retained Earnings

11.1 b11.1 b11.8 b12.2 b12.6 b8.8 b9.1 b9.7 b13.4 b13.4 b12.9 b

Total Equity

8 b8 b10.8 b10.5 b9.2 b9.5 b9.6 b7.9 b11.5 b11.4 b9.6 b

Debt to Equity Ratio

0.6 x0.6 x1 x1 x1.1 x0.9 x0.8 x1.2 x0.7 x0.7 x1 x

Debt to Assets Ratio

0.1 x0.1 x0.2 x0.2 x0.2 x0.1 x0.1 x0.2 x0.1 x0.1 x0.2 x

Financial Leverage

4.5 x4.5 x4.9 x5 x6 x6.1 x6.1 x7.4 x5.4 x5.6 x6.4 x

McKesson Cash Flow

Annual

USDFY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2018

Net Income

1.3 b1.5 b2.3 b297 m

Depreciation and Amortization

951 m

Accounts Receivable

1.2 b

Inventories

(1.2 b)(2.1 b)(1.3 b)(458 m)

Accounts Payable

271 m

Cash From Operating Activities

3.1 b3.1 b3.7 b4.3 b

Purchases of PP&E

(488 m)(405 m)

Cash From Investing Activities

(5 b)(677 m)(1.6 b)(1.5 b)

Short-term Borrowings

(20.7 b)

Long-term Borrowings

(356 m)(353 m)(1.6 b)(2.3 b)

Dividends Paid

(214 m)(227 m)(244 m)(262 m)

Cash From Financing Activities

3.6 b(968 m)(3.5 b)(3.1 b)

Net Change in Cash

(111 m)

Interest Paid

255 m359 m337 m298 m

Income Taxes Paid

508 m866 m923 m144 m

Quarterly

USDQ2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2019

Net Income

404 m64 m411 m477 m511 m(80 m)

Depreciation and Amortization

235 m

Accounts Receivable

(1.4 b)

Inventories

(114 m)

Cash From Operating Activities

(1.1 b)

Purchases of PP&E

(101 m)

Cash From Investing Activities

(875 m)

Short-term Borrowings

(7 b)

Long-term Borrowings

(2 m)

Dividends Paid

(71 m)

Cash From Financing Activities

1.5 b

Income Taxes Paid

(61 m)

McKesson Ratios

USDY, 2018

EV/EBIT

418 x

EV/CFO

-32.7 x

Debt/Equity

1 x

Debt/Assets

0.2 x

Financial Leverage

6.4 x
Report incorrect company information

McKesson Operating Metrics

FY, 2016

Distribution Centers

2

Pharmacies Owned

2.20 k

Pharmacies Served

65 k
Report incorrect company information