CNOOC CEO and key executive team

CNOOC's CEO is Yuan Guangyu. CNOOC's key executives include Yuan Guangyu and 3 others.
Yuan Guangyu

Yuan Guangyu

CEO
Xu Keqiang

Xu Keqiang

President, Executive Director
Cao Xinjian

Cao Xinjian

EVP
Xie Weizhi

Xie Weizhi

CFO
Last updated: